Sağlam bir yatırımın önermelerinden birisi;

Bir yatırımcının, bir varlığa ederinden daha fazla ödememesidir.

Aswath Damodaran

- Hakkımızda

Şirketimiz her türlü gayrimenkullerin, gayrimenkul projelerinin veya gayrimenkullere bağlı hak ve faydaların; makine ve ekipmanların ekspertiz ve değerleme işlemlerini, bankalarca verilen konut kredilerinin teminatını teşkil edecek gayrimenkullerin ipoteğe esas değer tespitini, ekspertiz raporları düzenlenmiş olan gayrimenkullerin mukayeseli raporunu, bankalar, kamu ve özel sektör kuruluşları ile yasal mevzuat çevresinde kurulan veya kurulacak gayrimenkul yatırım ortakları ve yatırım fonlarının sahibi bulundukları veya portföylerine girecek gayrimenkullerin ekspertiz ve değerleme işlemlerini yapmak, bu konuda raporlar hazırlamaktadır.

 • Bağımsız
 • Tarafsız
 • Sosyal Sorumluluk
 • Verimlilik ve Titizlik
 • Mesleki Özen
 • Yetkinlik
 • Bilimsellik
 • Sürdürebilirlik
 • Güvenilirlilik
 • Gizlilik
0
+
Yıllık Tecrübe
0
+
Değerleme Uzmanı
0
+
Başarılı Çalışma
0
+
Denetmen

- Hizmetlerimiz

Gayrimenkul Değerleme

Her türlü gayrimenkullerin, gayrimenkul projelerinin veya gayrimenkullere bağlı hak ve faydaların ekspertiz ve değerleme işlemlerinin yapılması

Teminat Belirleme

Bankalarca verilen konut kredilerinin; teminatı teşkil edecek gayrimenkullerin, ipoteğe esas değer tespitinin yapılması

Kamu Kurumları

Kamu Kurumlarının ihtiyacı olan mülklerinin satın alma, kiralama,
gayrimenkul geliştirme veya takas işlemlerinde bağımsız değerleme
raporlarının düzenlenmesi

Mal Paylaşımı

Mal paylaşımı esnasında sahip olunan gayrimenkullerin değerlemesinin yapılması (Miras, Boşanma vb.)

Yabancıya Satış

Yabancı ülke vatandaşlarına gayrimenkul satışı için gerekli değerleme raporu hazırlanması

Proje Değerleme

Gayrimenkule dayalı projelerin, inşaata başlayabilmesi için gerekli
belgelerin tam ve doğru olduğunu tespit konusunda rapor hazırlanması

Özel İşler

Bankalar, Kamu ve özel sektör kuruluşları ile yasal mevzuat çerçevesinde kurulan veya kurulacak olan gayrimenkul yatırım ortaklıkları ve yatırım fonlarının; sahibi bulundukları veya portföylerine eklenecek gayrimenkullerinin ekspertiz ve değerleme işlemlerinin yapılması, bu konuda raporlar hazırlanması

Kira Tespiti

Her türlü gayrimenkulün kira rayiç bedelini tespit ederek bu konuda rapor hazırlamak, hazırlanan raporları belli sürelerde yeniden düzenlenmesi

Makine-Ekipman Değerleme

Şirketlere, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına ait yatırımların ve bilançoda yer alan duran varlıklarının güncel değerinin tespitini, Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına uyumunu belirleyen raporlar hazırlanması

- Neden Platform?

- Şirket Politikalarımız

Dünyadaki gelişme ve yenilikler paralelinde gayrimenkul değerleme hizmetlerinin ülkemizde de bir bilim dalı haline gelmesi yolunda önderlik etmek ve benimsenmesini sağlamaktır.
Deneyimli kadromuzun sunacağı kapsamlı, bağımsız ve tarafsız değerlemeve danışmanlık hizmetlerimiz ile gayrimenkullere ilişkin finansal nitelikli kararlarında müşterilerimize destek olmaktır.
 • Müşterilerimize rekabetçi fiyatlar, yüksek kalite ve güven prensipleri çerçevesinde sunduğumuz hizmetin etkinliğini ve sürekliliğini sağlamak.
 • Ulusal standartlara ek etik kurallar başta olmak üzere Avrupa Birliği ve Uluslararası değerleme normlarını uygulamak.

- Referanslarımız

– Gayrimenkulünüzü

Değerletmek mi istiyorsunuz?

Bize hemen başvurun!

- Şubelerimiz